Configuración do proxy da rede en navegadores Firefox e Chrome

De Guía e Titoriais de Adaptación ó IES San Clemente.
Saltar a: navegación, buscar

Configuración do proxy da rede

Para unha correcta navegación polas páxinas do centro e especialmente nas páxinas da Xunta de Galicia, recoméndase configurar o proxy dos navegadores web correctamente.

En Windows por defecto o proxy xa está configurado para os navegadores Google Chrome e Internet Explorer. Para outros navegadores poderase activar a opción de Autodetectar configuración del proxy para esta red, ou ben configuralo de xeito manual (máis recomendable).

En sistemas operativos Linux haberá que configuralo de xeito manual, aínda que tamén a configuración de autodetección funciona correctamente dependendo do sistema empregado e sempre e cando a IP sexa asignada dinámicamente polo servidor DHCP do centro.

Configuración do proxy en Firefox

Ir a Herramientas -> Opciones:

Proxy-firefox-1.jpg

Pulsar en Red -> Configuración...

E introducir en URL para la configuración automática de proxy: calqueira das seguintes direccións:


Proxy-firefox-2.jpg

Configuración do proxy en Chrome

Pulsar no icono superior dereito para ir Configuración:

Proxy-Chrome-1.jpg

Baixar ó final da páxina e activar Mostrar opciones avanzadas e acceder á sección Red e pulsar no botón Cambiar la configuración del proxy.

Proxy-Chrome-2.jpg

Marcar a opción Utilizar scripts de configuración automática e introducir algún dos seguintes enderezos:

Proxy-Chrome-3.jpg


--Veiga (discusión) 12:01 27 may 2015 (CEST)