Listado de Grupos de Distribucion de correo en iessanclemente.net

De Guía e Titoriais de Adaptación ó IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

En Google Apps for Education temos acceso a grupos de distribución de correo.

Os grupos xa están creados e todos teñen unha dirección de correo asinada de tal xeito que poderemos enviar un correo ó e-mail do grupo e todos os membros do mesmo recibirán ese correo, có cal evitamos copiar todos os correos dos destinatarios, etc.

ATENCION: Por seguridade non se permite o envío de correos dende contas alleas ó dominio iessanclemente.net. Isto quere dicir que non poderemos enviar un correo ó grupo de compañeiros, profesores, etc.. dende unha conta distinta á do iessanclemente.net

MOI IMPORTANTE: As contas dos usuarios que abusan das listas de distribución de correo e non fan un uso correcto delas, serán canceladas automáticamente.

Listado de Grupos de Distribución de correo no iessanclemente.net

O listado de grupos de distribución de correo está dispoñible a través da sección Contactos dentro de GMAIL.

 • Teremos que entrar en GMAIL coa nosa conta de usuario@iessanclemente.net
 • Unha vez dentro pulsaremos no desplegable de Correo e seleccionaremos Contactos
Seleccion contactos gmail.jpg • No menú esquerdo aparecerá Directorio e alí poderemos ver todos os usuarios e grupos creados no ies san clemente.

Directorio IES San Clemente.jpg • O Directorio de contactos estará accesible en tódalas aplicacións de Google.
 • Tamén poderemos acceder ós contactos cando redactamos un e-mail.
 • Para acceder ós contactos dende o correo pulsaremos en Redactar
 • A continuación pulsamos no botón de Para e no desplegable seleccionamos Directorio.

Redactar dir San Clemente.jpg • Poderemos buscar por nomes, apelidos, profe, profes, grupos,..Exemplos de algunhas búsquedas:
  • smr1 -> amosará tódolos alumnos de smr1 e ó final da lista os nomes das listas de correo de profes e alumnos de smr1 (smr1-alumnos e smr1-profes).
  • alumnos -> amosará tódolos grupos de alumnos
  • profes -> amosará a lista de grupos de profesores
  • profe -> amosará tódolos profes
  • conserxe -> amosará a lista de conserxes
  • auxiliar -> amosará a lista de auxiliares administrativos/as.

Busqueda dir san Clemente.jpg

 • ATENCIÓN: O envío de correos ós grupos soamente está permitido dende os correos de iessanclemente.net


 • Se desexan contactar cós Administradores da Rede pódeno facer enviando un correo a admin arroba iessanclemente.net dende calqueira e-mail.


LISTAS DE DISTRIBUCIÓN DE CORREO SOAMENTE ACCESIBLES DENDE O CORREO DE IESSANCLEMENTE.NET

 • ATENCION: RECORDÁMOSLLE QUE PARA PODER ENVIAR CORREOS ÓS GRUPOS DE IESSANCLEMENTE.NET TEÑEN QUE EMPREGAR A CONTA DO IESSANCLEMENTE.NET.
 • Non se permite envíos ós grupos de distribución desde contas alleas ó dominio iessanclemente.net
Grupo alumnado Global IES San Clemente alumnado@iessanclemente.net
Grupo alumnado Distancia IES San Clemente alumnado-distancia@iessanclemente.net
Grupo alumnado Presencial IES San Clemente alumnado-presencial@iessanclemente.net
Grupo de alumnado alumnos/as ASIR 1º alumnado-asir1@iessanclemente.net
Grupo de alumnado alumnos/as ASIR 2º alumnado-asir2@iessanclemente.net
Grupo de alumnado alumnos/as ASIR Modular Distancia alumnado-asirmd@iessanclemente.net
Grupo de alumnado alumnos/as ASIR Modular Presencial alumnado-asirmp@iessanclemente.net
Grupo de alumnado alumnos/as Ciberseguridade Curso Especialización alumnado-ciberce@iessanclemente.net
Grupo de alumnado alumnos/as DAM 1º alumnado-dam1@iessanclemente.net
Grupo de alumnado alumnos/as DAM 2º alumnado-dam2@iessanclemente.net
Grupo de alumnado alumnos/as DAM Modular Distancia alumnado-dammd@iessanclemente.net
Grupo de alumnado alumnos/as DAW 1º alumnado-daw1@iessanclemente.net
Grupo de alumnado alumnos/as DAW 1º FP Dual alumnado-daw1fpd@iessanclemente.net
Grupo de alumnado alumnos/as DAW 2º alumnado-daw2@iessanclemente.net
Grupo de alumnado alumnos/as DAW 2º FP Dual alumnado-daw2fpd@iessanclemente.net
Grupo de alumnado alumnos/as DAW Modular Distancia alumnado-dawmd@iessanclemente.net
Grupo de alumnado alumnos/as DAW Modular Presencial alumnado-dawmp@iessanclemente.net
Grupo de alumnado alumnos/as SMR 1º alumnado-smr1@iessanclemente.net
Grupo de alumnado alumnos/as SMR 2º alumnado-smr2@iessanclemente.net
Grupo de alumnado alumnos/as SMR Modular Distancia alumnado-smrmd@iessanclemente.net
Grupo de Auxiliares Administración auxiliares@iessanclemente.net
Grupo de Consello Escolar consello-escolar@iessanclemente.net
Grupo de Conserxes conserxes@iessanclemente.net
Grupo de Dirección do IES San Clemente direccion@iessanclemente.net
Grupo de PAS pas@iessanclemente.net
Grupo de Profes _IES San Clemente profes@iessanclemente.net
Grupo de Profes Administrativo profes-administrativo@iessanclemente.net
Grupo de Profes ASIR 1º profes-asir1@iessanclemente.net
Grupo de Profes ASIR 2º profes-asir2@iessanclemente.net
Grupo de Profes ASIR Modular Distancia profes-asirmd@iessanclemente.net
Grupo de Profes ASIR Modular ]Presencial profes-asirmp@iessanclemente.net
Grupo de Profes Bacharelato a Distancia profes-bacharelato@iessanclemente.net
Grupo de Profes Bioloxía e Xeoloxía profes-bioxeo@iessanclemente.net
Grupo de Profes Ciberseguridade Curso Especialización profes-ciberce@iessanclemente.net
Grupo de Profes DAM 1º profes-dam1@iessanclemente.net
Grupo de Profes DAM 2º profes-dam2@iessanclemente.net
Grupo de Profes DAM Modular Distancia profes-dammd@iessanclemente.net
Grupo de Profes DAW 1º profes-daw1@iessanclemente.net
Grupo de Profes DAW 1º FP Dual profes-daw1fpd@iessanclemente.net
Grupo de Profes DAW 2º profes-daw2@iessanclemente.net
Grupo de Profes DAW 2º FP Dual profes-daw2fpd@iessanclemente.net
Grupo de Profes DAW Modular Distancia profes-dawmd@iessanclemente.net
Grupo de Profes DAW Modular Presencial profes-dawmp@iessanclemente.net
Grupo de Profes de Aula Mentor profes-mentor@iessanclemente.net
Grupo de Profes Debuxo profes-debuxo@iessanclemente.net
Grupo de Profes Economía profes-economia@iessanclemente.net
Grupo de Profes Educación Física profes-educacionfisica@iessanclemente.net
Grupo de Profes FCT profes-fct@iessanclemente.net
Grupo de Profes Filosofía profes-filosofia@iessanclemente.net
Grupo de Profes FOL profes-fol@iessanclemente.net
Grupo de Profes Francés profes-frances@iessanclemente.net
Grupo de Profes Física e Química profes-fisicaquimica@iessanclemente.net
Grupo de Profes Galego profes-galego@iessanclemente.net
Grupo de Profes Informática profes-informatica@iessanclemente.net
Grupo de Profes Informática Ciclos a Distancia profes-informatica-distancia@iessanclemente.net
Grupo de Profes Informática Ciclos Presenciales profes-informatica-presencial@iessanclemente.net
Grupo de Profes Inglés profes-ingles@iessanclemente.net
Grupo de Profes Latín e Grego profes-latingrego@iessanclemente.net
Grupo de Profes Lingua Española profes-linguaesp@iessanclemente.net
Grupo de Profes Matemáticas profes-matematicas@iessanclemente.net
Grupo de Profes Normalización Linguística profes-normalizacion@iessanclemente.net
Grupo de Profes Orientación profes-orientacion@iessanclemente.net
Grupo de Profes Relixión Católica profes-relixion@iessanclemente.net
Grupo de Profes SMR 1º profes-smr1@iessanclemente.net
Grupo de Profes SMR 2º profes-smr2@iessanclemente.net
Grupo de Profes SMR Modular Distancia profes-smrmd@iessanclemente.net
Grupo de Profes Xeografía e Historia profes-xeohistoria@iessanclemente.net

Veiga (discusión) 17:02 16 sep 2021 (CEST)