Introduccion a Google Apps for Education

De Guía e Titoriais de Adaptación ó IES San Clemente.
Saltar a: navegación, buscar

Google Apps for Education é un programa de Google gratuito que permite ós centros educativos públicos dispoñer de unha serie de servizos de Google como son:

  • Contas de correo propias no dominio do centro (é necesario ter un dominio propio é unha páxina web do centro accesible)
  • 30 GB de espazo de almacenamento para o correo.
  • Listas de correo de distribución por grupos.
  • Google Drive.
  • Google Docs.
  • Google Sites
  • Calendarios.
  • Ferramentas colaborativas
  • Acceso ós servizos mediante dispositivos móviles.
  • Etc..

Máis información en: http://www.google.es/intx/es/enterprise/apps/education/