Cotas de impresión

De Guía e Titoriais de Adaptación ó IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
 • As impresións que realiza cada usuario son controladas por un programa.
 • Cada usuario ten asignada unha cantidade de diñeiro para poder realizar as impresións. No futuro esa tamén se contabilizarán as fotocopias.
 • Cada impresora/fotocopiadora está configurada co custe propio desa máquina atendendo aos seguintes parámetros:
  • A3 ou A4
  • Dobre cara ou simple cara
  • Branco e negro ou cor
 • Cada usuario pode comprobar a cota da que dispón (os cartos) e a que leva consumida.
 • No caso de que un usuario supere a cota debe falar cos administradores para aumentala.


 • No seguinte enlace pódese consultar o consumo de cota: http://imprentaw:9191
 • Na seguinte táboa pódese consultar o custe de impresión asociado a cada máquina: (Pendente).