Página principal

De Guía e Titoriais de Adaptación ó IES San Clemente.
Saltar a: navegación, buscar


Introducción

Benvido ó IES San Clemente.

Nesta web, atopará información de uso e manexo dos recursos do centro do IES San Clemente de Santiago de Compostela.Pack de Benvida ó IES San Clemente

(En elaboración...)

Recomendacións se é a primeira vez que accedes ó IES San Clemente

INFORMACIÓN XERAL
0 O acceso á rede do IES San Clemente está totalmente centralizado.
1 Para acceder aos computadores do IES San Clemente necesitamos ter un nome de usuario e contrasinal. Se somos estudantes eses datos serán facilitados no inicio do curso. Se somos profesores teremos que rexistrarnos no CECASACLE.
2 Dispomos de 3 plataformas educativas de Teleformación.


3 Acceso ás plataformas educativas:
  • Para Bacharelato e ESA a Distancia: usuario e contrasinal facilitado na matrícula ou a través do propio centro.
  • Para Ciclos Formativos Presenciais: o mesmo usuario e contrasinal empregado na rede informática do IES San Clemente.
  • Para Ciclos Formativos a Distancia: usuario e contrasinal facilitado pola Xunta ou Unidade de Atención a Centros. Telef.: 881 997 701


4 Os profesores ficharán a asistencia ó centro a través da plataforma da plataforma de Bacharelato (https://www.iessanclemente.net) có usuario e contrasinal facilitado polas persoas encargadas da súa xestión. Non confundir co usuario e contrasinal empregado para acceder aos computadores do centro.
5 Os profesores e alumnos que usen a plataforma de Ciclos Formativos Presenciais (https://mestre.iessanclemente.net) terán que acceder a primeira vez co seu usuario e contrasinal, cumprimentar o formulario con datos extra e o e-mail de contacto (recoméndase deixar o de @iessanclemente.net).
6 Una vez rexistrados na plataforma, os profesores terán que facilitar á persoa encargada os datos dos módulos que imparte para que proceda a rexistra-los como profesor deses módulos no Mestre.


Os profesores facilitarán ós seus alumnos a matriculación automática nos seus módulos, empregando un contrasinal que configurarán dentro do Mestre.

7 Todos os usuarios alumnos/profesores/pas… etc. terán un usuario e contrasinal que lles permitirá acceder ós recursos dispoñibles na rede, entre os que destacamos:
  • Carpeta persoal para almacén dos documentos persoais: (Unidade L: )
  • Acceso a recursos (unidade R: )con material multimedia, máquinas virtuais, software, etc.
  • Acceso a carpetas común para cada grupo e ciclo onde o profesor deixará exercicios e documentos importantes.
  • Os profesores disporán ademáis doutra carpeta común (unidade T:) coa información das carpetas de departamentos, etc.


8 Para poder usar as impresoras do centro, simplemente teremos que agregar o Dispositivo ou Impresora buscando no Directorio a zona e a impresora que queremos agregar. No caso dos profesores recoméndase empregar as fotocopiadoras da sala de profesores e 2ª planta.
9 As fotocopiadoras da sala de profesores e 2ª planta tamén dispoñen de servizo de escáner que permiten enviar os documentos dixitalizados á carpeta Escaner da unidade común para profes. Na conserxería tamén se facilita dito servizo.
10 Para usar a cabina de audio hai que reservar a data e hora na conserxería. Se está libre poderase empregar en calquera intre. Os alumnos que desexen empregar dito servizo terán que falar co profesor correspondente que se encargará de face-la reserva.
11 Temos un servizo de acceso WIFI gratuíto para todos os usuarios pertencentes ó centro. Os usuarios terán que acceder co seu usuario e contrasinal da rede do instituto, aceptar e instalar o certificado e a partir dese intre o móvil ou dispositivo conectarase automaticamente á rede cando esté dispoñible.


As redes dispoñibles son:

  • SCT_Alumnos (rede wifi para uso do alumnado)
  • SCT_Profes (rede wifi para uso do profesorado, pas, administrativos, etc.)En época de exames a rede wifi de SCT_Alumnos estará desactivada.

12 Alumnos e profesorado do centro teñen acceso ó programa Google Apps for Education. Deste xeito poden disfrutar de espazo en Google Drive, e dunha conta de correo personalizada do estilo usuario@iessanclemente.net, sendo o usuario o mesmo empregado para acceder aos computadores do centro. Dita conta hai que activa-la a través de gmail.com.


Recoméndase encarecidamente o emprego de dita conta de correo, xa que están creadas listas de distribución automática que permiten enviar información de forma rápida ós alumnos dun grupo, ós profesores dun grupo, a tódolos alumnos, profesores, etc.


Máis axuda nesta propia web en Correo electrónico - Google Apps for Education.

RECOMENDACIÓNS E ATALLOS
13 Non facilitar a ninguén o meu usuario e contrasinal.
14 Gardar sempre os meus arquivos e documentos na carpeta persoal (unidade L: faise copia diaria, e instantáneas cada 3-4 horas, recuperables fácilmente por cada usuario dende Windows. Por exemplo si borramos un arquivo sin querer e vaciamos o lixo, podemos recuperalo có botón dereito->Propiedades->Versións Anteriores).
15 Non deixar no escritorio documentos e programas. Deixar soamente accesos directos. Si hai que reinstalar ese PC pérdense eses datos.
16 Soamente os profesores poderán notificar calqueira tipo de incidencia ou petición a través da web de https://soporte.iessanclemente.net


Os alumnos falarán có profesor ou profesora para indicar a anomalía atopada, e se éstes non poden soluciona-la, encargaranse de abrir o ticket correspondente na web de https://soporte.iessanclemente.net

17 Se empregamos VirtualBox lémbrate sempre de configurar a primeira vez en Preferencias a ruta ónde se almacenarán as máquinas virtuais. Unidade D:\MáquinasVirtuais. Así evitarás que as túas máquinas virtuais se copien ó teu perfil persoal ocupando moitas Gb na unidade C: ou no teu perfil (móvil para profesores).
18 Se eres profesor/a acostuma a limpar os taboleiros ó rematar a clase, especialmente cando sexa a última da mañá ou da tarde.
Combinacións de CTRL + TECLA
CTRL + C Copiar
CTRL + X Cortar
CTRL + V Pegar
CTRL + [+] Aumentar Zoom (navegadores web, pdf’s, etc.)
CTRL + [-] Disminuir Zoom (navegadores web, pdf’s, etc.)
CTRL + [0] Poñer Zoom ó tamaño por defecto.
CTRL + Roda Rato Mantendo pulsada a tecla de CTRL, poderemos facer zoom nun documento ampliando ou disminuindo movendo a roda do rato.
CTRL + Z Desfacer
CTRL + Y RefacerNESTA WEB DE AXUDA PODERÁS ATOPAR INFORMACIÓN DE CÓMO FACER MOITAS DAS RECOMENDACIÓNS DO PACK DE BENVIDA

Sistema Informático do IES San Clemente

Sistema-Informático.jpg


Normas Uso Recursos Informáticos

Normas de uso dos recursos informáticos do IES San Clemente


Uso da rede Telefónica de Voz IP do IES San Clemente

Sistema-Telefonia-VozIP.jpg

Unidades de de almacenamento

Almacenamiento.jpg


Servidores de bases de datos para o alumnado

Servidores-Bases-Datos.jpg


Creación de dominios e sitios web .local no IES San Clemente

Hospedaxe.local.jpg


Impresoras, escáner e fotocopiadoras

Impresoras.jpg


Plataforma educativa de Ciclos Formativos Mestre (moodle)

Plataforma-Moodle.jpg


Correo electrónico IES San Clemente - Google Apps for Education

Google-Apps-IES-San-Clemente.jpg


Configuracion correo edu.xunta.es en dispositivos móviles


Configuracion Acceso WIFI Rede IES San Clemente

Wifi-IES-San-Clemente.jpg

GDPR- Reglamento General de Protección de Datos en Centros Educativos