Nova configuración do correo electrónico en dominios edu.xunta.es

De Guía e Titoriais de Adaptación ó IES San Clemente.
Saltar a: navegación, buscar
  • Acceso ao correo:
Enderezo de correo: <asuaconta>@edu.xunta.es
Usuario: <asuaconta>
Servidor IMAP: imap.edu.xunta.es 
Seguridade: SSL/TLS
Porto: 993
Identificación: Contrasinal normal
  • Envío de correo:
Servidor SMTP: smtp.edu.xunta.es
Porto: 587
Seguridade: STARTTLS
Identificación: Contrasinal normal
Usuario: <asuaconta>