Recursos de rede e locais

De Guía e Titoriais de Adaptación ó IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
 • Os usuarios poden validarse en Linux e Windows co mesmo usuario e chave.

Axuda recursos.jpg

 • Unidades:
  • <usuario>_GaiasX (Windows L:): unidade de datos de rede do usuario.
  • CompunProfes (Windows T:): Recursos para o profesorado, departamentos, actas, etc.
  • Comun (Windows S:): Para o profesorado que deixe documentación para o alumando, non deixar nin programas (Recursos/Software), nin SOs (Recursos/Software) nin MVs (Recursos/MVirtuais) nin Multimedia (Recursos/Multimedia)
  • Alumnos (Windows P:): Onde o profesorado pode acceder en modo lectura ás carpetas persoais do alumnado do seu curso.
  • Recursos (Windows R:): contén as subcarpetas. Todo usuario ten permiso de lectura en tódalas subcarpetas
   • Multimedia: para deixar mulitmedia para o alumnado (Non en común).
   • MVirtuais: Onde se deixan as MVs en Formato OVA para o alumnado.
    • Hai en _Base MVs base de tódolos SOs que usamos no IES ou dos que nos indique o profesorado.
   • Software/SOs: onde se deixan as imaxes ISOs dos SOs. Hai unhas contempladas polos administradores e outras que se poden engadir no cartafol 0_ SOs Non Contemplados.
   • Software/Programas: onde se deixan os programas que se usan para crear as imaxes. Pódense engadir máis programas no cartafol 0_ Programas Non Contemplados.